Snažíme se našim zákazníkům nabídnout širokou nabídku služeb, proto se soustředíme na vývoj aplikací na klíč. Naší hlavní technologií je prostředí Microsoft .NET a technologie spadající pod Microsoft .NET Framework s využitím vývojového prostředí Microsoft Visual Studio, především v programovacím jazyku C#.

Jako úložiště dat nejčastěji využíváme Microsoft SQL Server nebo Oracle Database. V závislosti na množství ukládáných dat lze v některých případech použít bezplatné edice databázových serverů.

Pro tvorbu datových skladů využíváme prostředí Microsoft Analysis Services pro tvorbu datových kostek a Microsoft Reporting Services pro tvorbu reportů.

Našim zákazníkům nabízíme komplexní řešení informačních technologií a služeb, síťovou komunikaci, bezpečnost a ochranu informačních systémů a dat, konzultace a poradenství.


Dresta s.r.o.
Trojická 1910/7
Nové Město, 128 00 Praha 2

tel. +420 605 435 857

info@drestasro.cz